۰۴ فروردین ۱۳۸۸

عکس نوروزی


کارته سخی ، کابل
بی ربط: فهیم کوهدامنی مدیر مسوول تلویزیون امروزبه امر دادستانی کل ( لوی سارنوالی ) توسط ریاست امنیت ملی برای 15 روز بخاطر تخطی و کار غیر حرفه ای باز داشت شده است. همچنان یکی از خبرنگاران تلویزیون آریانا را امنیت ملی دیروز توقیف نمود.

۲ نظر:

Basir Seerat گفت...

کاری فوق العاده زیباست و بسیار طبیعی است و با کمره سخن میگوید

bahman yussufy گفت...

سلام استاد محترم
به گفته مردم:یک تصویر گویای هزار سخن

چشم براهم