۱۰ مرداد ۱۳۸۷

من گدا هستم به من دالر بدهید !

دامنش را گرفته تا دالر بدست آید .گویند بوی خشتکش فضا را معطر ساخته بود.


چندی پیش تعدادی از همکاران ما برای یک برنامه آموزشی برای حدود 30 نفر زنان عضو یک کوپراتیف در قریه ده بایان ،شهر چاریکار مرکز پروان رفته بودند.
هدف این کارگاه ، آموزش زنان و توانمند ساختن و در نهایت خود کفایی آنان در پروسس مواد غذایی بود که به تقاضای خود این مردم بوده که توسط پروژه تغذی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و به همکاری نزدیک ریاست اقتصاد خانواده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شده بود.


در روز دوم این برنامه تمام زنان را میزبان این برنامه که یک خان و ارباب قریه بود ، بخاطر اینکه به وی پول نداده بود ، از خانه وقریه بیرون نموده و برنامه را خراب کردند.با آنکه در اول به این خان گفته شده بود که سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد برای کسی پول نه میدهد ولی به کمک ریاست زراعت این ولایت برای مردم شما استفاده درست از میوه ها ، غذا ها را یاد میدهند تا شما خود در آینده بتوانید روی پاهای خود بایستید اما این مرد شاید که به دیگر حریفان قریه شان لاف زده بود " باز ببینید که من چگونه از این موسسات پیسه خواهم گرفت ! ).نتوانست موضوع رد پول را تحمل کند و با غیرت افغانی اش همه تیم را که بیشتر خانم ها بودند، دوباره به کابل راند.

جالب است که روز بعد وقتی از اهمیت این کارگاه و وسایل که این سازمان در اختیار شان قرار میداد با خبر شدند چند بزرگ دیگر قریه ها را با همه این زنان قریه جمع کرده بودند ولی تیم رانده شده سازمان خوراکه و زرعت ملل متحد به رسم اعتراض این موضوع را قبول نکرد و تمام بودجه این برنامه را برای ولایات بامیان و بدخشان فرستاد.نوش جان ولایت هایی که ظرفیت جذب کمک ها را در هر گونه شرایط در ولایت خویش بالا برده اند.

آخر ما افغان ها به گفته نسیم جان فکرت چی وقت آدم خواهیم شد و تا کی باید وابسته به بیرونی ها باشیم تا مقداری دالر را به دامن ما بیاندازند. چرا ما تا هنوز فرهنگ ارباب سالاری را دوست داریم که در هر مقطع تاریخ برای ما تصمیم بگیرند. میخواهم بگویم که پروژه تغذی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد میخواست که با آموزش خانم های یک کوپراتیف ، پروسس درست ، سودمند ، صحی غذا را یاد بدهند که بالاخره به سهم گیری و خود کفایی و کمک به زنان در سطح خانواده های همین مردم و قریه منتهی میشد اما متاسفانه این" فرهنگ هفت هزار ساله" ما اجازه نداد تا اطفال ما از این غذا های صحی بهره درست ببرند و مادران شان طریقه درست پروسس مواد غذایی را یاد بگیرند. شما چی فکر میکنید؟ این کار اهالی این قریه نمایندگی از چی میکند؟ عقب ماندگی فرهنگ ، بیسوادی ، فرهنگ ارباب و خان سالاری و یا سیال داری ها و هم چشمی های چند شکم کلان های بنام ( خان ، ارباب و کلانترو غیره ) ؟

به نظر شما راه حل چیست؟ چگونه میتوان به این گونه مردم فهماند که زنان و مردان دو بال این جامعه هستند که یکی بدون دیگری نمیتوانند چرخ اقتصادی زندگی را پیش ببرد. پس چرا می گذاریم خانم های مان در قریه جات و ولایات دور دست همچنان در محدوده خانه های شان بسته و کور بمانند؟ یک نکته یادمان باشد که ما با این گونه سلیقه ها و باور های غلط جلوپیشرفت و ترقی نسل های بعد را نگیریم. دیر یا زود آنان به هر شکلی که شوند مردم با دیگران همسو خواهند شد. خواه این همسویی غلط باشد خواه درست ولی آنچه که ما میتوانیم اینست که قبل از اینکه که جوانان و اطفال ما بروند سراغ تقلید ها ، ابتذال و فرهنگ های بیگانه ، آنان را کمک کنیم از خود چیزی بسازند و شخصیت و این امتیاز انسان بودن شان را برای دیگران ثابت کنند و درغیر آن مطمین باشید که این کشور تا نسل های بعد از عمر کره زمین هم رشد نخواهد کرد.

۰۷ مرداد ۱۳۸۷

اصول اخلاقی خبرنگاری و رسانه های افغانستان


خبرنگاران و نهاد های محترم رسانه ای !

اخیرا جمعی از خبرنگاران، نمایندگان نهاد های رسانه ای و استادان ژورنالیزم و حقوق به منظور نهادینه کردن کار های رسانه ای مسوده ی را تحت عنوان «اصول اخلاقی خبرنگاران و رسانه های افغانستان» تهیه و ترتیب نموده اند تا خبرنگاران در جریان کار مسلکی خویش آن را در نظر بگیرند.
در تهیه و ترتیب اصول اخلاقی خبرنگاران و رسانه های افغانستان از تجارب کشور های منطقه و جهان با در نطرداشت شرایط و اوضاع افغانستان استفاده صورت گرفته است ، اما به منظور غنا مندی آن، از تمام خبرنگاران و فعالین رسانه ای تقاضا می شود تا نظرات شان را از طریق نشانی نامه ی برقی یا ایمیل آدرس coe.afg@gmail.com به ما ارسال نموده و یا هم به صورت مکالمه ای به شماره ی تلیفون همراه0700298637 در تماس شوند. گروه تهیه کننده :- استاد نصر الله ستانکزی - استاد منیژه باختری- آژانس خبری پژواک - روزنامه 8 صبح - موسسه نی، حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان - موسسه انترنیوز- انجمن رادیو های آزاد فغانستان- سعید حقیقی (بی بی سی)خبرنگاران و نهاد های محترم رسانه ای می توانند تا تاریخ 15 اسد سال روان مطابق 5 اگوست 2008 نظرات شان را به صورت نوشتاری از طریق ایمل آدرس فوق و یا هم به صورت شفاهی با ما درمیان بگذارند.مقدمهاخلاق یکی از منابع قانون در جامعه است و شیوه های برخورد و ارتباط مردم با همدیگر را شکل می دهد.اخلاق در تمامی علوم و رشته ها یکی از مباحث اساسی است. در خبرنگاری نیز رعایت اخلاق حرفه ای، شرافت حرفه ای خبرنگاران را تضمین می کند و جوهر کار حرفه ای هر خبرنگار متعهد را تشکیل می دهد. خبرنگاران بدون در نظر داشت اخلاق حرفه ای در خبرنگاری نمی توانند اعتماد و اطمینان مخاطبین را جلب کنند و با اعتبار رسانه ها در جامعه بیافزایند.
داشتن متن مکتوب اصول اخلاقی برای خبرنگاران یکی از نیاز های عمده ی عصر امروز است. نهاد های بین المللی، ملی و صنفی خبرنگاری از سال 1920 میلادی بدین سو در سراسر جهان به ساختن چنین اصولی دست یازیده و صد ها سند ملی و بین المللی را دراین راستا به میان آورده اند. در این جمع، اصول بین المللی اخلاق حرفه ای خبرنگاری مصوب 1983 میلادی در پاریس مورد تایید غالب خبرنگاران است و به عنوان آبشخور فکری اصول اخلاقی شناخته می شود.
با این که اخلاق در هر جامعه ای با توجه به ساختار های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، سنتی و دینی آن به صورت متفاوت و نا همگون مطرح می گردد، با این هم در تمامی اصول اخلاقی حرفه ای پایه ها و ارزش های همسان مطرح گردیده اند که توافق نظر نسبت به آن وجود دارد و نشان می دهد که اخلاق حرفه ای ارزش های همگونی را در سراسر جهان دنبال می کند.
«اصول اخلاقی خبرنگاران و رسانه های افغانستان» به منظور رهنمایی و تشویق خبرنگاران به ارج گذاشتن به ارزش های اخلاق حرفه ای که در جریان کار هر خبرنگاری با آن روبه رو می گردد، تهیه گردیده است. این اصول با در نظرداشت معیار های بین المللی حرفه ای، مسایل ویژه ی فرهنگ خودی و باور های جامعه ی افغانستان را مطرح می سازد و خبرنگاران را در چگونگی برخورد آنان با افراد و رویداد ها رهنمایی می کند. این اصول ضمانت اجرایی ندارد، تنها وجدان و تعهد خبرنگار او را ملزم به اجرای آن می کند و خبرنگاران با در نظرداشت و جدان فردی آن را به منصه ی اجرا می گذارند.

ماده های اصول اخلاقی خبرنگاران و رسانه های افغانستان:
1. خبرنگار، در فرایند کار حرفه ای خود از اعمال تبعیض نژادی، مذهبی، جنسی، قومی، زبانی و فرهنگی می پرهیزد.
2. خبرنگار، در کار حرفه ای و بازتاب حقایق دقت به خرچ می دهد و از تحریف، بد نام سازی، اتهامات بی اساس، تهدید، افترا، شایعه پراگنی و مخفی نگهداشتن حقایق به صورت عمدی جلوگیری می کند.
3. خبرنگار، به حق دسترسی مردم به معلومات و اطلاعات، برای دریافت یک تصویر جامع و دقیق از واقعیت های عینی، احترام می گذارد و تحقق آن را جزیی از مسوولیت های اجتماعی خود می داند.
4. خبرنگار، احترام به کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و ارزش های قبول شده ی جهانی را به منظور رشد فرهنگ انسانی جزو اخلاق حرفه ای خود می داند و نسبت به عموم حسن نیت دارد.
5. خبرنگار، در محو جنگ، نفرت، خشونت، بی باوری، فقر زدایی و انواع جهل و سایر بیماری های اجتماعی مسوولیت دارد و در فرایند کار حرفه ای خود به آن توجه می کند.
6. خبرنگار، منافع ملی را در مطابقت با اسناد تقنینی نافذ، در کار های حرفه ای اش در نظر می گیرد.
7. .خبرنگار، توازن، بی طرفی و انصاف را در کارهای حرفه ای اش رعایت می کند.8. خبرنگار، هیچ گونه فشاری را از جانب مقام های دولتی و غیر دولتی نپذیرفته و خود سانسوری نمی کند.
9. خبرنگار، نام منابعی را که نمی خواهند افشا شوند، محرم نگاه می دارد و هم چنان از نشر مطالب با استناد بر منابع غیر موثق جلوگیری می کند. اطلاعاتی که به شرط محرمانه بودن برای خبرنگار داده شده اند، نباید چاپ و یا پخش شوند مگر این که نشر و پحش آن برای منافع جامعه ضروری باشد.
10. خبرنگار، به خاطر پخش یا نشر و یا عدم پخش و نشر به گرفتن هدیه و رشوت نمی پردازد.
11. خبرنگار، درهنگام مصاحبه، با مصاحبه شونده برخورد مودبانه می داشته باشد و هیچ گاهی با استهزا و تمسخر با دیگران رفتار نمی کند.
12. خبرنگار، در صورتی که مرتکب خطا و یا اشتباهی می شود و به آن پی می برد، باید از راه های ممکن و به زودترین فرصت دست به تصحیح آن بزند.
13. خبرنگار، از آزادی بیان به منظور توهین، تحقیر، دشنام، تهمت وافترا به دیگران استفاده نمی کند.
14. خبرنگار، به حقوق معنوی دیگران احترام می گذارد و طور ویژه از سرقت ادبی می پرهیزد.
15. خبرنگار، به حریم خصوصی افراد احترام می گذارد و اسرار خصوص آنان را افشا نمی کند.
16. هویت رسانه ها باید شفاف باشد و از نام و ارزش های رسانه ای سو استفاده نشود.
17. رسانه ها به اساس مسوولیت اجتماعی به نشر و پخش برنامه های آموزشی می بپردازند.
18. اعلان ها و آگهی ها طوری ارایه شوند که جای هیچ شک و شبههء درمورد طبیعت حقیقی آنها وجود نداشته باشد.
19. اجرا و در نظر گرفتن مسوولیت های اخلاقی ای که در فرایند کار خبرنگاری مطرح است به خود خبرنگاران بر می گردد. این اصول نباید هیچ گونه زمینه ای را برای مداخلة دولت به وجود آورد.

۰۶ مرداد ۱۳۸۷

حمله تازه طالب های کوچی بالای نمایندگان مردم و ولسوال دایمیرداد


هرگز از مرگ
نهراسیدم
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود
باری
ترسم از مردن در سرزمینی است
که مزد گور کن فزونتر از
جان آدمی باشد ।

گزارش از: استاد عزیز رویش
خبرهای تازه ای از بهسود رسیده است: دیروز کوچی ها در دایمیرداد گوسفندهای خود را بالای مزارع مردم رها کرده بودند و عده ای از نمایندگان و ریش سفیدان مردم به ولسوال دایمیرداد خبر می دهند تا بیاید و جلو بیدادگری ها را بگیرد ولسوال از مردم می خواهد که چند نفر نماینده به او بدهند تا به منطقه رفته و از کوچی ها بخواهند که گوسفندهای خود را از مزارع بیرون کنند در نزدیکی های محل نارسیده کوچی ها موتر اولی را که حامل نمایندگان مردم و چهار نفر پولیس ولسوالی بود هدف قرار داده و همه را به شهادت رسانید.

در جمع شهدا داکتر محمد، یکی از افراد فعال و دلسوز که در طی این مدت همیشه در منطقه حضور داشت و جمع زیادی از اعضای خانواده اش شامل مکتب معرفت نیز هستند شامل بود. کوچی ها هنوز شهدا را تحویل نداده اند اما قرار است فردا تحویل اردوی ملی نمایند و به کابل انتقال یابند. برنامه گرفته شده که فردا جمعی از مردم برای تشییع شهدا تا نزدیکی کمپنی بروند و آنها را به مسجد خاتم الانبیا بیاورند. عده ای از روحانیونی که قبلا در این گونه مناسبت ها نقش فعال داشته اند از بچه های جوان دانشگاه خواسته اند که من بعد در مراسم های این چنینی رهبری را به عهده بگیرند چون از مناسبت ها استفاده سیاسی می شود. این بچه ها نیز مسئولیت گرفته اند و قرار است کنترل همه امور را فردا اینها در دست داشته باشند. کوچی ها از قسمت بالای کجاب پایین آمده و بیشترین فشار اکنون در منطقه دایمیرداد است و در تیزک جمعی از مردم که مقاومت دارند هنوز در جای خود باقی اند و کدام حادثه خاصی در آنجا گزارش نشده است. مسیر کوتل اونی نیز امنیت چندانی ندارد. اگر فردا شهدا آورده شود احتمالا تصویر دست اولتری از منطقه نیز به دست خواهد آمد. کوچیها گفته اند که فرمان کرزی را نمی پذیرند چون کشته های شان در جنگ امسال زیاد است و کرزی به این کشته ها توجه نکرده است. در جنگ های سه روز گذشته نیز تعداد تلفات کوچی ها بیشتر از پانزده نفر گزارش شده است که گفته می شود پسر نعیم کوچی نیز در میان آنهاست. این حرف از زبان های زیاد گفته می شود اما هیچ نشانه ای در کابل از جانب کوچی ها بروز نکرده که آن را تأیید کند.

مردم امروز در چندین جا این سوال را بر زبان داشتند که اگر دولت در رابطه با خواست های آنان توجه نکند گام بعدی چه خواهد بود؟ البته مردم هنوز هم امیدوار اند که فشارهای سیاسی بتواند دولت را وادار به اقدام جدی تر کند اما معلوم نیست که این فشار از جانب کدام مرجع و چگونه اعمال خواهد شد.

فردا در مراسم تشییع شهدا حتما وضعیت تازه ای به میان خواهد آمد و حرف های تازه ای مطرح خواهد شد. سوال اصلی باز هم متوجه کسانی خواهد بود که در پیشگامی امور قرار دارند و هنوز حاضر نیستند راه را برای حرکت ها و اقدامات دگرگونه تری باز کنند. باور این است که به هر حال، حادثه بهسود یکی از اثرات آن همین بوده است که خیلی از چهره ها را در برابر چالش های جدی قرار داده است. زمانی اگر امام حسین ایستادگی نمی کرد آیا یزید هیچگاهی مجبور می شد ماهیت و چهره واقعی خویش را برای همه نشان دهد؟ در مورد بابه مزاری نیز اعتقاد این بوده است که وی سوالی را جدی طرح کرد که خیلی از افراد مجبور شدند از شف شف گفتن به شفتالو گفتن رو بیاورند. حوادثی از جنس آنچه در بهسود اتفاق افتاده و یا دارد اتفاق می افتد خیلی از افراد را با بازی جدی و خطرناک و ناگواری مواجه ساخته است. نمی دانم که آیا کرزی و خیلی های دیگر بدون حادثه بهسود مجبور می شدند این قدر که اکنون خود را معرفی کرده اند به صراحت معرفی کنند؟ خیلی از حرف هایی که این روزها در کابل گفته می شود در گذشته اصلا مجالی نداشت. این است که من مقطع کنونی را باز هم مقطعی پرهزینه اما میمونی می دانم. تنها کاری که باید انجام داد کمک کردن مردم به درک جنبه های فکری این تجارب آنان است. جنگ ما با کوچی نیست با مغزهایی است که کوچی خلق می کنند و کوچی را تحریک می کنند.

دو شب قبل تر کوچی هایی در تلویزیون شمشاد مصاحبه داشتند نطاق از آنها می پرسید که اگر شما را در بهسود جا دهند قبول می کنید کوچی با صراحت می گفت که در بهسود یک بلست جای هم نیست که برای خود مردم بهسود کفایت کند ما در آنجا چه می توانیم. می پرسید پس باید در کجا اسکان داده شوید؟ می گفت در جلال آباد، در قندهار، در فراه و هلمند. نطاق می پرسید اگر در مزار و شمال جا داده شود قبول می کنید. می گفت بلی، هر جایی که بتوانیم زندگی کنیم قبول داریم. همین کوچی در مورد فرمان ها می گفت که فرمان ها باید قبول شود چون از طرف حکومت بوده است ناقلین شمال هم تمام شان بر اساس فرمان رفته اند و آنها که از شمال نبوده اند اگر فرمان قبول نشود فرمان آنها هم قبول نیست چرا تنها فرمان کوچی ها را قبول نمی کنند؟ این حرف ها خیلی صادقانه و ساده بیان می شود و نشان می دهد که کوچی نیز اگر وسیله دست سیاستبازان نباشد بیش از همه به زندگی خود و منافع خود می اندیشد نه به کینه و عقده های سیاسی. این است که باید توجه کرد که ما با کی ها طرف هستیم و مردم نیز باید خود را برای مقابله با این کس ها آماده سازند.

نبض زمان چگونه و در کدام سطح می زند؟ باید هوشیارانه آن را شناسایی کرد.

۰۲ مرداد ۱۳۸۷

هزاره ها مدنی ترین نژاد در افغانستان
دیروز اول اسد حضور میلیونی شهروندان هزاره از نقاط مختلف شهر به اعتراض از سکوت و بی کفایتی اداره کرزی در قبال تهاجم کوچی نما های مسلح و طالبان بر ولسوالی های بهسود و دایمیرداد هزارستان نشان داد که هزاره ها تا چه حد به زندگی مدنی در افغانستان باور دارند.

با وجود که کرزی و تیمش سعی داشتند تا با هر ترفندی مردم را از این حضور پرشکوه و تاریخی که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است ، منع نمایند. اما مردم با هوشیاری تمام با یک حرکت کاملا مدنی و صلح آمیز به دنیا نشان داد که هزاره ها در هر حالت میتوانند همچنان آگاهانه و دموکراتیک در مقابل نیرنگ های زمامداران مستبد ایستادگی کنند.

اعتصاب غذایی حاجی محمد محقق به عنوان یک رهبر" ملای" هزاره که سواد اکادمیک چندانی هم ندارد نشان داد که حتی یک ملای هزاره که چندان با تیوری های جدید جامعه مدنی و سیاست های مدنی آشنا نیست تا چه حد میتواند مدنی عمل کند. حضور گسترده و عظیم مردم از هر قشر در این گردهمایی نشان داد که تا چه اندازه تیم کرزی به سقوط نزدیک شده و جامعه جهانی و دفتر نمایندگی ملل متحد ( یوناما ) تا چه اندازه قومی و مصلحتی برخورد میکند. معلوم نیست که این سکوت و سطحی انگاشتن این قضیه چه نفعی برای جامعه جهانی دارد؟

نکته جالب پوشش خبری بعضی از رسانه های است که بیشتر پشتون ها در آن دست بالایی دارند. رادیو آزادی خیلی زود پس از این تظاهرات ، خیلی ساده تعبیر کرده گفت که صد ها تن حامیان محمد محقق نماینده مردم کابل بخاطر یک "منازعه بین دو قبیله" ساکن در بهسود و کوچیان دست به تظاهرات زدند. همچنین تلویزیون آشنا در برنامه خبری اش این مورد را نیز صد ها تن گزارش داده گفت که این یک منازعه حقوقی - عدلی بوده که فرمان ازطرف کرزی به تایید خلیلی نیز صادر شده است. این رسانه پشتونگرا سعی داشت با دعوت نعیم خان کوچی در بخش مصاحبه خبری خود این تظاهرات را بعد از صدور فرمان های دروغین کرزی خود سرانه جلوه دهد. اما هردو این رسانه به اضافه تلویزیون ملی و شمشاد و دیگر رسانه های خنثی متحد تیم کرزی غافل از این اند که هزاره امروز هزاره صد سال قبل نیست . هزاره ایست که کاتب ها ، میر یزدان بخش ها ، مزاری ها ، شفیع ها ، نصیر ها ، قنبر ها و هزاران قهرمان دیگر را در این راه قربان کرده است و هیچگاه با خود فروختگان و معامله گران و متجاوزین و ظالمان سر تسلیم فرو نخواهند آورد. این مردم با این حرکت مدنی شان به جامعه جهانی فهماندند که اگر جامعه مدنی ، حقوق بشر و دموکراسی واقعی مطرح است امروز هزاره ها بهترین جامعه ایست که میتوان در این آیینه متبلور شد. نکته ای که جامعه جهانی باید بخاطر بسپارد !!

۲۳ تیر ۱۳۸۷

نما به میدان آمدبالاخره حزب نهضت مدنی افغانستان ( نما ) رسما روز 21سرطان اعلام موجودیت کرد. این دهمین و جوانترین حزب در درون جامعه هزاره است که وارد عرصه زورآزمایی های قدرت سیاسی کشور میشود. نما در 21 حوت سال 1382 توسط جمعی از روشنفکران و فعالان سیاسی فرهنگی هزاره در شهر کوپنهاگن مرکز کشور دنمارک ، با ادعای پر نمودن خلای سیاسی در درون جامعه هزاره بعد از رهبر شهید استاد مزاری (رح) ، بنیاد نهاده شد و در 31 جوزای 1387 در وزارت عدلیه به عنوان یک حزب سیاسی ثبت گردید.

این حزب طوری که خود شان میگویند ظاهرا توسط یک شورا به رهبری انجینیر اکرم گیزابی اداره میشود و به هدف تغییر در مناسبات قدرت با تعهد به بنیاد های نظام دموکراتیک ، تامین عدالت اجتماعی ، حقوق شهروندی ، بازسازی متوازن اقتصادی ، استقرار امنیت همگانی ، گشودگی فرهنگی وپایایی جامعه مدنی وغیره مبارزه میکند.

معلوم نیست این حزب بعد از استعفای آقای رضا کاتب – نواسه فیض محمد کاتب هزاره پدر تاریخ معاصر افغانستان و یکی از اساسی ترین مهره رهبری و رییس کمیسیون اداری و انجینیر محمد یونس اختر – رییس کمیسیون اقتصادی - یکی از فعالترین کمیسیون های این حزب تا قبل از ثبت آن چه کاری را پیش خواهد برد.

دو چهره فعالتر دیگر مثل استاد حاجی کاظم یزدانی پژوهشگر و نویسنده معروف تاریخ هزاره ها و فرید خروش ماستر علوم سیاسی حالا باید با ده حزب هزارگی، چند حزب سادات و حدود نود حزب از اقوام دیگر برای قدرت سیاسی به رینگ مبارزات پیچیده و سنتی – قبیلوی قدرت در افغانستان برود. شما چی فکر میکنید؟ نما چگونه میتواند به قدرت سیاسی دست یابد؟ آیا نمامیتواند همزمان با احزاب سنتی هزارگی و دیگر احزاب مناسبات قدرت را تغییر دهد؟ فقط گذر زمان این ادعا را ثابت خواهد .

این هم احزاب هزارگی و چند حزب سادات :
حزب وحدت اسلامی افغانستان – محمد کریم خلیلی
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان – محمد محقق
حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان = قربان علی عرفانی
حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان –محمد اکبری
حزب کار و توسعه افغانستان –ذوالفقار امید
حزب پیوند ملی افغانستان – سید منصور نادری
حزب رفاه ملی – محمد حسن جعفری
حزب نیاز ملی افغانستان - فاطمه نظری
نهضت حاکمیت مردم افغانستان – حیات الله سبحانی
نهضت مدنی افغانستان – انجینیر اکرم گیزابی

سادات :
حزب حرکت اسلامی افغانستان – سید حسین انوری
حزب اقتدار ملی – برادر سید مصطفی کاظمی
حزب افغانستان جوان – سید جواد حسینی

۲۰ تیر ۱۳۸۷

پيام سرمنشی ملل متحد به مناسبت روز جهانی نفوس

چنانچه میدانیم که وقت کمی به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باقیمانده است و به همین منظور کرزی و تیمش سعی کرده است اوضاع را متشنج نشان میدهد و رسما اعلان کرد که سر شماری نفوس افغانستان ممکن نیست و باید پس از انتخابات باید صورت گیرد। نمی دانم که با این همه نیرنگ و فریب نفوس شماری به کجا خواهد رفت ؟ این هم اعلامیه ملل متحد به مناسبت روز جهانی نفوس.
جولای 2008

چهل سال قبل از امروز، رهبران جهان اعلان کردند که اين حق اساسی افراد است تا خود شان بصورت آزادانه اما مسؤلانه در مورد تعداد فرزندان شان و فاصله ميان آنها تصميم بگيرند। هدف پنجم در اهداف انکشافی هزاره که در مورد بهبود صحت مادران بحث می کند نيز از اين حق حمايت می نمايد، اما تا حال در اين راه کمترين پيشرفت را نشان ميدهد। اگر بخواهيم که بصورت موفقانه اهداف انکشافی هزاره را بدست بياوريم، بيائيد که به مناسبت روز جهانی نفوس روی اهميت حياتی تنظيم خانواده تمرکز نمائيم.
ميزان مرگ زنان در حال زايمان هنوز هم يک شاخص نامطلوب ميان فقير و غنی، در داخل کشور ها و همچنان ميان کشور ها می باشد. ما ميدانيم که چه اقدامات روی دست گرفته شود تا به نيازمندی های اساسی زنان ازطريق مدارج و مراحل مختلف حياتی شان، خصوصاً در جريان سال های باروری، حمل و وضع ولادت رسيدگی صورت بگيرد. در اينجا سه نوع برنامه اساسی برای بهبود صحت مادران ضروری است: حضور اشخاص ماهردر زمان ولادت، فراهم نمودن سهولت و مراقبت های عاجل ولادی و برنامه های تنظيم خانواده.
از آنجاييکه برنامه تنظيم خانواده اجازه ميدهد که شخص در مورد فاصله ميان هر دور حاملگی تصميم بگيرد، اين يک جزء اساسی صحت باروری بحساب می آيد। مطالعات نشان ميدهد که برنامه خانوادگی برای زندگی و صحت مادران و اطفال شان دارای فوايد ضروری است। مطمين شدن از دسترسی اساسی به برنامه خانوادگی می تواند مرگ مادران را تا يک سوم و همچنان مرگ اطفال را تا 20 فيصد کاهش بدهد.
اما هنوز هم تعداد زياد مردم به مزايا و فوايد برنامه های تنظيم خانوادگی دسترسی ندارند، خصوصاً آنهايی که غالباً به مشکل معلومات و خدمات مورد ضرورت برای تنظيم امور خانوادگی شان را دريافت می کنند، مانند فقراء، افراد منزوی و جوانان. البته اين نوع تقاضا زمانی افزايش ميابد که بيشتر از يک ميليارد انسان بين سنين15 الی 24 سال به مرحله باروری خود قدم ميگذارند.
من از حکومت ها ميخواهم تا به تعهدات که در اين قسمت در کنفرانس بين المللی در رابطه به نفوس و توسعه انجام داده اند، احترام بگذارند। در کنفرانس قاهره، کشور ها توافق کردند که تمام زوج ها و همچنان افراد مجرد از اين حق اساسی بشری برخوردار بوده و می توانند که بصورت آزادانه و مسؤلانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله ميان آنها تصميم بگيرند، همچنان حق دارند که برای انجام اين مامول به معلومات، آگاهی و وسايل دسترسی داشته .در حاليکه ما به تلاش های خود برای دست يافتن به اهداف انکشافی هزاره افزايش ميدهيم، بيائيد که برای کاهش مرگ مادران اقدامات اتخاذ کرده و تا سال 2015 دسترسی جهانی را برای صحت باروری تسهيل کنيم। بيائيد که توجه و منابع بيشتر را برای کار کردن در جهت تقويت صحت و بلند بردن کيفيت زندگی تمام مردم تخصيص بدهيم.

۱۸ تیر ۱۳۸۷

از معدن آهن حاجى گک سالانه ٣ ميليارد دالر بدست خواهد آمد

خبر اول :
پژواک ،١٧ سرطان

قراراست دولت ازطريق استخراج معدن آهن حاجى گک ولايت باميان، سالانه ٣ ملیارد دالرعايد نمايد.
این مطلب را انجنير محمد ابراهيم عادل وزير معادن درکنفرانس خبرى ١٧ سرطان در شهر بامیان ابراز داشت.
وی گفت که تا یکسال دیگر استخراج این معدن توسط شرکت های خصوصی به رقابت گذاشته شده وکار استخراج آن شروع خواهد شد
به گفتۀ عادل از طريق اين پروژه برای ٥٠هزار تن زمينۀ شغل ایجاد میگردد .
وزير معادن در مورد اينکه بااستخراج معدن آهن حاجی گک چه پیشرفت در روند بازسازى باميان رونما خواهد شد به آژانس خبرى پژواک گفت: ((بعد از اینکه آهن حاجی گک استخراج گردد بامیان یکی از شهر های مهم کشور وشهر های درجه یک به حساب خواهد آمد.))
وزير معادن در مصاحبه اختصاصى١٣ سرطان به آژانس خبرى پژواک از کشف معادن ذغال سنگ و آهن در ولسوالى يکاولنگ ولايت باميان نيز خبر داده وگفته بود که مساحت معدن جديد ذغال سنگ صد بر صد کيلو متر مربع تخمين زده ميشود و رگه هاى آن به سوى معدن ذغال سنگ درۀ صوف سمنگان امتداد يافته است.

وزير معادن ميگويد که معدن بزرگ آهن در منطقۀ سياه درۀ ولسوالى يکاولنگ نيز کشف شده و تا دوصد کيلو متر امتداد دارد.

به گفتۀ انجنير عادل، احتمال دارد که اين معدن جديد به تناسب معدن آهن حاجى گک بمراتب بزرگتر باشد.
گفته ميشود که معدن آهن حاجى گک باميان تا ٦٠ ميليارد تُن آهن دارد.
وزير معادن در کنفرانس خبرى امروزى، هدف از سفرش به ولایات ، باميان غور ودایکندی را بررسی معادن ، وضعیت مردم ووضعیت ادارات دولتی عنوان کرد.
وى در مورد معادن آهن به سطح کشور گفت افغانستان قادر است تا هزار سال آهن تولید کند
انجنيرعادل از موارد جدید از کشف معدن آهن در ولایت دایکندی منطقه اشترلی وولسوالی بهسود ولايت میدان وردک نيز یادآور شده گفت که صدها ميلیارد تن آهن درافغانستان وجود دارد وافغانستان از ناحیه آهن غنی می باشد.
خبر دوم :
پژواک ،١٣ سرطان

وزير معادن از کشف معادن ذغال سنگ و آهن در ولسوالى يکاولنگ ولايت باميان خبر داد .

انجنير محمد ابراهيم عادل وزير معادن در مصاحبه اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت که آثار معدن بزرگ ذغال سنگ در منطقۀ مرغى ولسوالى يکاولنگ مشاهده شده است .

وى که در راس تيم کارشناسان داخلى و خارجى و به هدايت مقام رياست جمهورى به هدف تثبيت و بررسى معادن به برخى ولايات سفر نموده است، ميگويد که مساحت اين معدن جديد صد بر صدکيلو متر مربع تخمين زده ميشود و رگه هاى آن به سوى معدن ذغال سنگ درۀ صوف سمنگان امتداد يافته است.

دو معدن بزرگ ذغال سنگ دراشپشته وکليچ ولسوالى کهمرد باميان نيز وجود دارد که روزانه صد ها تن مصروف کار بوده و مقدار زياد ذغال از آنجا استخراج ميشود.

وزير معادن ميگويد که معدن بزرگ آهن در منطقۀ سياه درۀ ولسوالى يکاولنگ نيز کشف شده و تا دوصد کيلو متر امتداد دارد.

به گفتۀ انجنير عادل، احتمال دارد که اين معدن جديد به تناسب معدن آهن حاجى گک بمراتب بزرگتر باشد.

گفته ميشود که معدن آهن حاجى گک باميان تا ٦٠ ميليارد تُن آهن دارد.

وزير معادن که فعلاً مصروف بررسى معادن در ولايت غور است، اظهار داشت که در غور نيز آثار بسيار از سرب، آهن، مس و طلا ديده شده است .
موصوف علاوه کرد که تا حال محل خاص را بررسى نکرده اند، اما ميخواهند که در آينده اين مناطق بررسى وکارهاى مقدماتى آن آغاز گردد .

انجنير عادل ميگويد که درقدم نخست سفر خود( اوايل هفتۀ گذشته) از معادن مس و قلاديم منطقۀ سرخ پارساى ولايت پروان که سال قبل آثار آن مشاهده شده، نيز ديدن کرده است.

وزير معدن تصريح کرد که به زودى پلان تثبيت و انکشاف سيستماتيک اين معادن آغاز خواهد شد.

وى هدف سفر را تشخيص و تثبيت معادن جديد وکاريابى بيشتر به مردم و واگذارى معادن به سکتور خصوصى عنوان کرده ، گفت : (( از چهار سال قبل که پروسۀ خصوصى سازى را آغاز کرده ايم، بخش خصوصى سرمايه گذارى بيشتر ميکند و عوايد زياد به دولت واريز ميشود.))

موصوف خاطر نشان ساخت که تا حال ١٥٠ قرار داد با سکتور خصوصى در بخش معادن صورت گرفته است .

قرار معلومات وزير معادن، در سال ١٣٨٤ عوايد دولت از درک معادن (بخش سکتور خصوصى) ١\١ ميليارد افغانى ، در سال ١٣٨٥ به ٤\١ ميليارد و در سال ١٣٨٦ به ٧\١ ميليارد افغانى رسيده بود.

وزير معادن متذکر شد که پيش بينى ميشود که اين عوايد در سال جارى (١٣٨٧) به ٢ ميليارد افغانى برسد.

به گفته مسوولين وزارت معادن ، حدود سه صد معدن ذغال سنگ، آهن، طلا، مس لاجورد، لعل، ياقوت، مرجان ، و ... در کشور وجود دارد .

در سالهاى قبل مسوولين گفته بودند که با شروع جنگ ها درکشور معادن از کنترول دولت خارج گرديد و اکثريت آنها توسط قوماندانان محلى استخراج مى گرديد و اگر معادن زير نظر دولت قرار داشته باشند،دولت مى تواند سالانه ميليون ها دالر عوايد بدست بياورد .

۱۶ تیر ۱۳۸۷

لذت موسیقی

نمیدانم امشب چه شوری به سرم زده است। خیلی دچار خیالات عاشقانه شده ام. یک مجموعه آهنگ به زبان های مختلف دارم که از شنیدن هر روز آن خسته شده بودم. ولی امشب بعد از اینکه یک کارخانگی برادرم را با مشکلات زیادی دیدم ، ناگهان حالم بطور غیر منتظره ای بهم خورد و حالت مغمومی برایم دست داد.اشک در چشمانم حلقه زده بود . دفعتا به گذتشه های پر از خطا و اشتباهات برگشتم و تعهد کردم که دیگران را از این بی توجهی بر حذر دارم تا بعد ها حسرت آن روز ها را نخورند . اما بعد از شنیدن چند آهنگ از این مجموعه خسته کن همیشگی ام دوباره چنان به خیالات عاشقانه ، لذتبخش و خوش فرو رفتم که کم مانده بود به رقص بپردازم. پدرم از بس که این صدای موسیقی لامذهب بلند بود ، تعجب کرد که این پسر کاملا آرام چطور دفعتا این طور مست شد. نکند شراب نوشیده باشد. شاید این تاثیر موسیقی باشد که روح آدم را گاهی تسخیر میکند وشاید هم مستی جوانی؟ شما چی فکر میکنید؟ آیا گاهی دچار این خیالات ترکیبی شده اید؟

۱۳ تیر ۱۳۸۷

کمیسیون خدمتگاران مردم سی هزار متر مکعب کثافات کابل را پاک میکنند

دیروز جمعی تحت نام " کمیسیون خدمتگاران شهر کابل " طی یک کنفرانس مطبوعاتی با اهالی رسانه ها تمام شهروندان کابل را به روز جمعه ( 4 اسد ) جهت پاک کاری شهر کابل از وجود کثافات فراخواند که بنده نیز دعوت شده بودم.

انجینیر حبیب الرحمن "حبیب " که به نمایندگی از این کمیسیون صحبت میکرد اعلام نمود که این یک حرکت کاملا داوطلبانه بوده و غیر سیاسی و اغراض دیگر بوده و که در آن افراد علاقمند شهروند کابل از اقشار مختلف حضور دارند. وی افزود که یک تیم از اعضای کمیسیون روی پلان دقیق این "حشر " یک روزه کار میکنند و بزودی این جزییات آن از طریق رسانه های جمعی ، مساجد ، مکاتب و دانشگاه ها و شوراهای محل در هر ناحیه شهر کابل اعلام و در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

این برنامه طوری تنظیم شده است که در یک روز تمام نواحی هجده گانه شهر کابل هرکدام کثافات را در نقاط مختلف نواحی خود جمع آوری و سپس توسط موتر ها و تیم های مخصوص این کثافات در بیرون از شهر به شکل حرفوی آن دفن ، باز استفاده و از بین برده میشود. راستی یک شرکت نیز پیدا شده است که تمام شیشه ها را ذوب میکند و ما را از شر آن بی غم.

راستی یادم رفت که تلویزیون های آیینه ، تمدن ، راه فردا ، نور، نگاه ( تلویزیون آقای خلیلی ) ، انجمن وبلاگ نویسان افغانستان ، اتاق های تجارت بین المللی افغانستان ، هفته نامه مردم ، وزارت معارف ( یک میلیون شاگرد داوطلب ) ، شورای شهروندان کابل ، آژانس خبری پژواک ، رادیو سلام وطندار ، ریاست محیط زیست ، شاروالی کابل و تعداد دیگری که لست نام های شان در ذیل خواهد آمد ، همکاری شان را در این حشر اعلام نموده اند.

فکر میکنم این برنامه خوبیست و اگر بتوانیم این برنامه را به شهر های دیگر و سال های آینده ادامه دهیم آن وقت این حرکت برای همیشه جز فرهنگ و عادت ما خواهد شد. باید دید که چهار اسد در تاریخ شهر کابل چه خواهد کرد. شما چه فکر میکنید؟ اگر کار بدیست فراموش کنید و اگر خوبست پس بیایید از همین امروز برای پاکسازی کابل از وجود کثافات دست به دست هم دهیم و فرهنگ پاک در کنار هم زیستن را به دنیا به نمایش بگذاریم.

این هم آدم های که در این کميسیون سنگ عضویت و خدمت به مردم را به سینه میزنند :

· انجینیر حبیب الرحمن - حبیب پیشنهاد کننده برنامه
· عبیدالله عبید - رییس دانشگاه طبی کابل
· محمد مهدی ثاقب - معاون نشرات شاروالی
· داکتر عصمت الهی - عضو انجمن ژورنالستان افغانستان
· جار الله منصوری - ریاست محیط زیست
· فوزیه ناصر یار - وکیل پارلمان
· قربان حقجو - رییس عامل شرک ACCI
· انجینیر عمرالدین - رییس شورای ولایتی کابل
· مولوی بلیغ - خطیب مسجد پل خشتی
· داکتر عبدالله فهیم - سخنگوی وزارت صحت
· جنرال ظاهر عظیمی - سخنگوی وزارت دفاع
· فریبا چرخی - مطبوعات وزارت زراعت
· زهره چوپان - نماینده زنان
· احمد ضیا لنگری - کمیسیون مستقل حقوق بشر
· علی شاه پکتیاوال - رییس عمومی جنایی کابل
· مژگان مصطفوی - معیین وزارت امور زنان
· هوسی اندر - فعال اجتماعی
· نجیب الله کامران - رییس معارف شهر کابل
· قاری سمیع ربانی زاده - رییس شورای مردمی شهر کابل
· حسن حسام - رییس انجمن قلم بین المللی افغانستان
· نجیب اقا فهیم - رییس امنیت شهر کابل
· پرتو نادری - نماینده جامعه مدنی
· اندریس جودیث - همکار بین المللی
· احمد شفایی - خبرنگار

و تعداد زیادی دیگر که شاید تا چند روز دیگر به یک لست طویل از مقامات مختلف تبدیل شود.