۱۸ خرداد ۱۳۹۰

ضحاک عزیز ، میشرمم بعد از عروجت می نویسم
دیروز صبح تازه کمپیوترم را روشن کرده بودم که زنگ گوشی به صدا در آمد.صدای حزن آلود آصف آشنا آنطرف گوشی پیچید:" انتظار عزیز سلام ، خبری بدی برایت دارم. ضحاک را سربریدند.چی کنیم؟ ".

ضحاک را زمانی که برای جمع آوری سلاح با دایاگ کار میکردم چند باری در جلسات رسمی دیده بودم. مهرآیین عزیز نیززیاد از او میگفت و همه بچه ها و همکاران میگفتند مرد محکمی است در برابر بی عدالتی ها. ضحاک یکی از یادگارهای مزاری بزرگ بود که بامیان را به مرکز اعتراضات مدنی تبیدل کرده بود.کاهگل سرک ها ، تقدیر نامه به خر ها ، کاریکاتور ها و ده ها موارد دیگر را که بامیانی ها و رسانه ها بخاطر دارند ، نمونه های تعهد این مرد عدالت خواه بوده است.

ضحاک مثل ضحاک در مقابل نابرابری ها ایستاد ولی متاسفانه میراثخواران مزاری فقط بعد از او پیام تسلیت دادند و چند روزی دیگر از تریبون های خویش غمنامه نشر خواهند کرد. ما جامعه مرده پرست هستیم و مثل مزاری و یاران و مثال او وقتی مردند بزرگی چون کوه شان را بعد از مرگ درک میکنیم.ضحاک آخرین رسالتش را در پنجم جوزا با سهمگیری در تجلیل از تولد رهبر شهید انجام داد و قرار است در کنار مزار رهبرش مزاری بزرگ صبق وصیت خودش بیارامد.

حال باز ما مانده ایم بی مزاری و ضحاک.چند قطره اشک تمساح خواهیم ریخت و خیلی زود مثل دیگر نسل کشی های تاریخ افغانستان اینگونه جنایات را فراموش میکنیم.سوال اینست که بعد از چه کنیم و چگونه از خود و حیثیت خود دفاع کنیم؟ چطور از نخبگان خود حمایت کنیم؟ تا بکی منتظر میراثخواران باشیم تا مهر تایید برای اعتراض ها دهد؟ بهسود نیز در آتش میسوزد و راه غوربند و غزنی نیز نا امن شد پس دیگر در محاصره کامل اقتصادی و اجتماعی هستیم؟ بزودی به سراغ دیگران نیز خواهند آمد. ما باید آماده باشیم و تسلیم جنایتکاران نشویم؟ اعتراض سرتاسری و مدنی در هر کجا که هستیم ادامه میدهیم؟

ضحاک در رسانه ها :
l

۶ نظر:

danesh گفت...

جواد ضحاک قربانی صلح خواهی ، امنیت ، صبر و بردباری هزاره جات شد. وقتی قوم وحشی و فاشیست اینگونه سر فرزندان ما را میبرند ، باید سر فرزندانشان را برید و حق خود را حلقومشان کشید.
محمد تقی دانش
www.qanonmandi.blogfa.com

ناشناس گفت...

مردم هزاره از هر قشر، با هر مرام و اندیشه ای که هستند و در هر منطقه جغرافیایی که زندگی می کنند باید اختلافات خود را کنار گذاشته و صف واحدی را علیه دشمنان مردم هزاره تشکیل دهند.
از مردم هزاره می خواهیم این جنایات را فراموش نکرده و از پای نیاستند. از مردم هزاره می خواهیم راه های مختلف را برای مبارزه با حکومت جنایتکار و غاصب کرزی و همه ی وابستگان آنان جستجو کنند.
مردم هزاره قدرت بسیاری دارند که این قدرت تنها و تنها با اتحاد و همدلی آنان ظهور خواهد کرد. مردم هزاره با اتحاد و یکپارچکی و برداشتن قدم های مشترک می توانند طومار حکومت های جنایتکار را برچینند.

عبد الله بیدار گفت...

ضحاک عزیز به آغوش رهبر شهید رفت...

Hadi Mufid هادی مفید گفت...

انتظارصاحب درموردضحاک هرچه بگوئیم بازهم کم است. زیرااو کسی بودکه درشرائط فعلی که همه جاازشروفسادومنافقت پراست، اوآدم راست بود ودل پاک داشت. صداقت ومردانگی همه چیز است.

ناشناس گفت...

رهگذر...
تا زمانیکه رهبران فعلی مردم ما با اقتدار دینی . سنتی و شعار ها بیکفاتی خودرا توجهی کنند.مردم ما جوادضحاک هایی دیکری راهم باتمامی صداقت و اهدافراستین شان از دست خواهند داد.ولی باتآسف ما میتوانیم خیلی خوب فقط سوگواری کنیم و منتظر بمانیم که رهبران بیکفایت ماچی میکنند و آنهاهم بخاطر خدشهدارنشدن اقتداراجتماعی شان کاری نخواهند کرد....

مصطفی کیا گفت...

ما هر چه فریاد می کنیم که اینان دشمن هستند کسی گوش نمی دهد - دیگر چی می توان کرد که هم قدرت می خواهند و هم خون می خورند