۱۲ مهر ۱۳۹۰

کمیسیون صلح کرزی سر چند ربانی دیگر را خواهد خورد؟
  
منبع عکس: انترنت
 
کشته شدن برهان الدین ربانی معلوم نیست چقدر بر اوضاع امنیتی تاثیر خواهد داشت اما معلوم است که در یک هفته دو حمله خیلی وحشیانه زنگ خطر را بیشتر از گذشته برای مردم به صدا درآورد که حکومت و در مجموع دولت ما را از مشروعیت نیم بند حکومیت اش نیز فرو خواهند ریخت. باید این حملات برنامه ریزی شده را قبل از کنفرانس بن دوم جدی گرفت.بگذریم از اینکه ربانی کی بود و چه کار هایی خوب یا بدی در زندگی اش انجام داد. هستند کسانی که حالا از او خواهند نوشت.

هفته گذشته دقیقا صبح پس از حملات طالبان بر سفارت امریکا و پایگاه مرکزی ناتو در کابل وقتی میامدیم دهلی حدود دو نیم ساعت در قطار بی قطار میدان هوایی کابل منتظر تلاشی بودیم و هر لحظه این افغان ها متاسفانه از قطار بیرون میشدند یا به بهانه های مختلف بی نوبتی میکردند. یک کافر امریکایی نیز در قطار ما بود یادم هست که حدود ده بار از قطار بیرون شد و از شانه افغان ها میگرفت دوباره در اخیر قطار ایستادش میکرد. در قطار بحث بر سر این بود که آیا ما افغان ها به قانون احترام میگذاریم یا مفهوم نظم و انظباط را در زندگی خود درک کرده ایم یا نه؟ قریب بود که پرواز کام ایر را از دست دهیم.حتی اطفال کارمند کام ایر نیز این مشکل را درک نمی کردند و حرف خود را میزدند.

در دفتر راجستر پولیس در دهلی بود که همه مردم در سالون انتظار در چوکی منتظر نوبت بودند افغان های با غیرت ما با تاریخ 7000 سال خویش بدون نوبت میامدند ولی پولیس های هندی با تمسخر میگفتند:" شما افغان ها لطفا نوبت را مراعات کنید و نظم و قانون را یاد بگیرید که برای کشور تان خوبست." ولی تا زمانی که نوبت ما هم رسید مشکل همچنان ادامه داشت و افغان ها بی نوبیت میکردند و توجهی به نظم نداشتند.

دیشب رسانه های هندی کمربند محافظتی پولادین را The so called Ring of Steel”" نامیدند و " کمیسیون صلح حکومت" و " طالبان خوب و بد" را به سخره گرفت. رسانه ها و تحلیلگران هندی هنوز معتقدند که چیزی بنام "طالبان خوب و بد" وجود ندارد. هرچه طالب است همه بد اند و دولت افغانستان بیهوده تلاش میکند که مردم رافریب دهد و باج به طالبان دهد.اما جالب بود که هنوز همه پشتون ها را طالب نمی دانند.

در ساحه لاجپت نگر هم افغان های مهاجر ومسافر نظریات متفاوت دارند . کسی این را یک ضایعه برای مردم میداند، کسی خوش است، کسی طالبان را بد میگوید ولی در مجموع همه از آینده و ادامه این وضعیت نگران اند. ما نیز مثل دیگران نگران کشوری هستیم که در هر کجای دنیا به نام های مختلف از آدرس نا مبارک آن توهین و تحقیر میشویم. پاسپورت های ناچل افغانی لکه ای است که توسط طالبان و حلقات همفکر آنان تاریخ ما و آینده ما را تار نشان میدهد.

باید دید که بن دوم به نفع کیست؟ طالبان ، همسایه ها ، خارجی ها ، مردم ، حلقات فرصت  طلب حکومت  ،مخالفان سیاسی ؟ ولی هر چی باشد باید مردم جدی گرفته شوند و ما خود نیز از کنار این حوادث پی در پی به سادگی نگذریم.باید دید که  آقای کرزی بعد از دوسال سیاست نرم و ملایم حالا که آقای کرزی به سفر به دهلی جدید قبله خود را سوی هند کرده است  چی می کند ؟ جهان تماشا میکند که آیا ما افغان ها ظرفیت و فرهنگ استفاده از چنین فرصت های طلایی در منطقه را در این سال های پسین یاد گرفته ایم یا نه؟ هرچه باشد این سفر و چرخش موقف کرزی را به فال نیک میگیریم؟


۲ نظر:

ناشناس گفت...

Good Day , Great Blog. Well Written. I ask you a favor if you could do it :) If you can add my blog link in list of your other blogs too. :) Thanks

الیاس یورش گفت...

استاد دیری است به وبلاگ تان سر می زنم اما خاموشید، منتظر نبشته های تان هستم!