۰۲ فروردین ۱۳۹۱

پیامک های کاغذ پیچ نورزوی که صورتش را افتو ندیده است
 


حافظ گشوده ام و چه زیباست فال تو
حتما قشنگ میشود امسال حال تو
او با زبان فاخر و دری اصل گفت
فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو

تنور لاله چنان باد برفروخت باد بهار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد


برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

نوروز تلنگریست تا یادمان باشد هر سپیده دم فرصتی است برای آغازی دیگر، این سرآغاز به کام تان باد، نوروز تان پیروز !

الهی با خاطری خسته از اغیار تو امیدوار،دست از غیر تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ایم، دهی کریمی، ندهی حکیمی، بخواهی شاکرم،برانی صابرم،الهی احوالم چنانست که میدانی و اعمالم چنین است که می بینی، نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز یا ارحم الراحمین بهترینها را در این روز اول سال برای دوستانم مقدر فرما – آمین سال نو بهارنو مبارک.


شب نوروز را با یک دسته گل برای شماو فامیل محترم شما مبارک باد میگویم. امیدوارم مثل گل همیشه سبز و خرم باشید !


سال نو شما هم مبارک باد و سال پر از خوشی برای تان تمنا دارم !!


سال 1391 را به شما و خانواده محترم تان تبریک میگویم !

سال نو مبارک.از صمیم قلب برای رسیدن به آروزیت دعا میکنم !

تبریک تبریک تبریک ! رضایی بیرار اول شد، ستاره افغان شد !

رضا اول شد تبریک باشه !

هیچ نظری موجود نیست: