۲۳ تیر ۱۳۸۷

نما به میدان آمدبالاخره حزب نهضت مدنی افغانستان ( نما ) رسما روز 21سرطان اعلام موجودیت کرد. این دهمین و جوانترین حزب در درون جامعه هزاره است که وارد عرصه زورآزمایی های قدرت سیاسی کشور میشود. نما در 21 حوت سال 1382 توسط جمعی از روشنفکران و فعالان سیاسی فرهنگی هزاره در شهر کوپنهاگن مرکز کشور دنمارک ، با ادعای پر نمودن خلای سیاسی در درون جامعه هزاره بعد از رهبر شهید استاد مزاری (رح) ، بنیاد نهاده شد و در 31 جوزای 1387 در وزارت عدلیه به عنوان یک حزب سیاسی ثبت گردید.

این حزب طوری که خود شان میگویند ظاهرا توسط یک شورا به رهبری انجینیر اکرم گیزابی اداره میشود و به هدف تغییر در مناسبات قدرت با تعهد به بنیاد های نظام دموکراتیک ، تامین عدالت اجتماعی ، حقوق شهروندی ، بازسازی متوازن اقتصادی ، استقرار امنیت همگانی ، گشودگی فرهنگی وپایایی جامعه مدنی وغیره مبارزه میکند.

معلوم نیست این حزب بعد از استعفای آقای رضا کاتب – نواسه فیض محمد کاتب هزاره پدر تاریخ معاصر افغانستان و یکی از اساسی ترین مهره رهبری و رییس کمیسیون اداری و انجینیر محمد یونس اختر – رییس کمیسیون اقتصادی - یکی از فعالترین کمیسیون های این حزب تا قبل از ثبت آن چه کاری را پیش خواهد برد.

دو چهره فعالتر دیگر مثل استاد حاجی کاظم یزدانی پژوهشگر و نویسنده معروف تاریخ هزاره ها و فرید خروش ماستر علوم سیاسی حالا باید با ده حزب هزارگی، چند حزب سادات و حدود نود حزب از اقوام دیگر برای قدرت سیاسی به رینگ مبارزات پیچیده و سنتی – قبیلوی قدرت در افغانستان برود. شما چی فکر میکنید؟ نما چگونه میتواند به قدرت سیاسی دست یابد؟ آیا نمامیتواند همزمان با احزاب سنتی هزارگی و دیگر احزاب مناسبات قدرت را تغییر دهد؟ فقط گذر زمان این ادعا را ثابت خواهد .

این هم احزاب هزارگی و چند حزب سادات :
حزب وحدت اسلامی افغانستان – محمد کریم خلیلی
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان – محمد محقق
حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان = قربان علی عرفانی
حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان –محمد اکبری
حزب کار و توسعه افغانستان –ذوالفقار امید
حزب پیوند ملی افغانستان – سید منصور نادری
حزب رفاه ملی – محمد حسن جعفری
حزب نیاز ملی افغانستان - فاطمه نظری
نهضت حاکمیت مردم افغانستان – حیات الله سبحانی
نهضت مدنی افغانستان – انجینیر اکرم گیزابی

سادات :
حزب حرکت اسلامی افغانستان – سید حسین انوری
حزب اقتدار ملی – برادر سید مصطفی کاظمی
حزب افغانستان جوان – سید جواد حسینی

۱ نظر:

Nazir گفت...

it is very difficult to write commetns in this website, can you please edit the comments box to make it a little easy to comment on.let NOMA to practice its force and experience in this battle field and we for sure support them as a modern and young movement.
thanks, Nazir